Informácie o hrobových miestach

Informácie o hrobových miestach

Obec Horná Krupá oznamuje nájomcom hrobových miest na cintoríne v Hornej Krupej, že sa obnovujú nájomné zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku. Zároveň sa vyberajú poplatky za hrobové miesta: – jednohrob a detský hrob na 10 rokov = 3,- € – dvojhrob na 10 rokov = 7,- € – trojhrob na 10 rokov = 10,- €. Bližšie informácie dostanete v kancelárii obecného úradu v Hornej Krupej, na čísle telefónu 033/5570327 alebo na mailovej adrese: ou@hornakrupa.sk

Čítaj ďalej

Internetová tržnica Farmička.sk

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií. Jeden zo zakladateľov Farmička.sk Jaroslav Hric hovorí: „Veľmi sa mi páči ako si napríklad Švajčiari alebo…

Čítaj ďalej

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu – „ Návrh územného plánu obce Horná Krupá „

Oznámenie o verejnom prerokovaní  správy o hodnotení strategického dokumentu –  „ Návrh územného plánu obce Horná Krupá „

  Obec Horná Krupá ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon ) týmto oznamuje verejnosti, dotknutým orgánom a dotknutým obciam, že verejné prerokovanie  správy o hodnotení strategického dokumentu „ Návrh  územného plánu obce Horná Krupá „  sa uskutoční   dňa 12. apríla  2016 / utorok / o 10,00 hod. na obecnom úrade v Hornej Krupej.      …

Čítaj ďalej
1 2 3 6